Marknaden för SMS Lån kan ritas om

Per Bolund - SMS lån

SMS lån har har under en ganska lång tid legat i hetluften till och från där marknaden har kritiserats hårt.

Den stora orsaken till att lånen kritiserar så hårt än en gång är att lånen framställs som något positivt där man kan låna pengar och få det bättre ställt (tillfälligt) samtidigt som den effektiva räntan för lånen är väldigt hög.

SMS lånen är ofta ganska små lån med avsikten att amorteras av på kort tid. Det är inte ovanligt med 30 till 90 dagar här och ju längre du väljer att ha ett sådant lån ju dyrare blir det.

Den senaste kritiken riktas hårt mot SMS lån och företagen som bedriver låneverksamheten online. Här har bland annat Per Bolund gått ut och vill begränsa marknaden genom och det beskrivs som ”har varit en oacceptabel lekstuga”.

Ett av förslagen som Socialdemokraterna vill införa är ett maxtak på 40 procent ränta för snabblån och SMS lån. Även reglering kring hur lånen får marknadsföras har lagts fram och där man vill strypa det ytterligare.

Men Finansmarknadsministern Per Bolund (MP) och Regeringen får kritik för förslagen och bemöts av att Socialdemokraterna sålt lotter genom A-lotterierna där man vet att tusentals personer fastnat hos Kronofogden. Motargumentet är alltså att varför begränsa en fri marknad när partiet själva sätter folk i skuld bakom kulisserna med sina egna lotter.

Allt detta har retat upp branschfolk och vilka regler som i slutändan kommer läggas fram kommer dock behöva ett bredare stöd i Riksdagen vilket det inte är säkert att det får.

A-lotterierna som Socialdemokraterna säljer sticker i ögonen hos många då de satt många i skuld och står för 90 procent av intäkterna till SSU och ca en tredjedel av intäkterna till Socialdemokraterna.

Men trots att förslag på att strama åt marknaden för SMS lån så kommer nya aktörer in och erbjuder nya lån till konsumenter. Även om en stor åtstramning av marknaden förmodligen skulle få flera bolag att stänga så verkar tron på en allt för hög åtstramning inte existera.

Nya företag som erbjuder SMS lån tillför fler möjligheter för konsumenterna och ibland får lånen även en egen twist och sticker ut från mängden. Idag finns det en bra bit över 50 olika tjänster som erbjuder SMS lån och liknande snabblån till privatpersoner och det kommer hela tiden nya.

Källor:

Fastighetsmäklare – Ett pressat yrke

Mäklare

Fastighetsmäklare har länge haft en ganska hög status men tittar man under ytan ser man ofta ett pressat yrkesfolk där en bra lön endast förknippas med bra provision.

En mäklare för fastigheter agerar som en opartisk mellanhand vid försäljning av en bostad och ska vara där för att hjälpa både säljaren och köparen. Dock är det en naturlig känsla att man som köpare känner att mäklaren är mer partisk till säljaren och det har sina naturliga förklaringar.

En mäklare får inte undanhålla information från köparen men samtidigt gynnas fastighetsmäklaren i många fall av ett högre slutpris på bostaden. Man kan alltså ställa sig frågan hur opartiska de faktiska kan vara vid ett upplägg där de själva gynnas av en högre köpeskilling.

Just detta har varit på tapeten innan och Metro rapporterade bland annat om budgivningsfusk och senare även publicerade tips från en jurist om hur man skyddar sig mot fuskande mäklare. Det är dock väldigt svårt som privatperson och om en s.k. Bulvan används i budgivningen är det mycket svårt att upptäcka.

Det är främst i budgivningen som det största fusket uppstår och användandet av bulvaner har blivit mycket vanligare. Bulvaner kan användas med eller utan mäklarens medvetande så det blir väldigt svårt att komma åt problematiken om det sköts rätt från de som försöker fuska.

Konkurrensen bland mäklare har hårdnat avsevärt de senaste åren och idag finns det flera Internettjänster och andra mäklare som pressar priserna hårt. Det gör att det blir viktigare att få sålt objekt och gärna till så bra pris som möjligt.

Även om det är olagligt att använda sig av bulvan så är det teoretiskt väldigt svårt att komma åt detta. Det kan såklart bli lite konstigt om man inte vill lägga sig över ett bud och mäklaren senare ringer tillbaka och ändå berättar att man har det högsta budet. Det innebär att den som la det högsta budet har dragit sig ur av någon anledning.

Både säljare och köpare är inte bundna till buden i Sverige enligt lag vilket gör att du kan buda på flera objekt samtidigt och du kan också ångra dig om du i slutändan tyckte att ditt bud blev lite högt. Detta är ganska ovanligt men det förekommer ändå att en del jobbar på detta sätt vilket får dem att bli misstänkta som eventuella bulvaner men som ändå inte kanske är det.

Det är just denna problematik som man försökt komma åt och som köpare får du inte se vem som lagt de andra buden förrän kontraktet är skrivit. Vid det laget blir det därför en svårare process att få tillbaka pengarna eftersom du kommer behöva hantera ärendet i efterhand.

Ett annat problem är att även om du som köpare med hjälp av rättsliga åtgärder kan bevisa att t.ex. säljaren trissat upp priset så lär det inte leda någonstans. Det är ett bedrägeri men det är svårt att visa om du som köpare verkligen betalt mer för bostaden än vad den är värd, vilket gör att det är svårt att bevisa brott. Detta är något som bland annat KIT skrivit bra om.

Stor kompetens bland mäklare

Även om det förekommer fusk och även om det finns mäklare som fått varningar är ändå mäklarkåren en yrkesgrupp med mycket kunskaper och bra expertis när det kommer till försäljning och köp av bostäder och marker. Många mäklare vill ha rent mjöl i sin påse och ser både sin firma och sig själva som varumärken man vill bygga över tid.

Om du vill ställa frågor gällande försäljning eller köp av bostad direkt till en mäklare så bör du kolla in tjänsten fråga mäklaren där du kan ställa olika frågar som besvaras av en registrerad mäklare. Just rådgivning av denna form är väldigt bra om du känner dig osäker på allt ifrån mäklare till försäljning och köp.

Matkassar imponerar med ekologiska alternativ

När matkassen först kom var det inte många som hoppade på tåget men även om början på resan varit trög så har det fram tills idag vuxit sig riktigt stort.

På vägen har du varit problem med att känsliga råvaror som kött inte har hållits tillräckligt kylt vilket bryter mot de riktlinjer som Livsmedelsverket ställer på hantering av mat. Men överlag har det fungerat bra och nya marknader har alltid problem i början på olika plan.

Idag har du ett stort antal olika företag som erbjuder matkasse och möjligheten att anpassa den efter sina egna önskemål har växt. De flesta leverantörer erbjuder t.ex. ekologisk matkasse vilket är bra sätt för den som vill äta miljövänligt och värna om djurens rätt.

För att någonting ska få lov att kallas för ekologiskt så ställs det krav på hur det framställs. Du får t.ex. inte använda konstgödsel eller syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Detta är något som gynnar både miljön och din egen hälsa.

Djuren ska ha möjligheten att röra sig fritt och maten de äter ska vara ekologisk och till stor del odlad på gården. Det är alltså inte konstigt att ekologisk mat ibland kostar mer än annan mat där man lättare kan fuska.

Tittar man näringsinnehållet i maten så kan man tro att ekologisk mat skulle vara nyttigare men faktum är att det inte finns några skillnader här, i alla fall inte enligt den forskning som gjorts hittills. Men eftersom du t.ex. undviker vissa typer av besprutningsmedel kan det ändå vara hälsosammare för dig.

Ekologiska matkassar gör det enkelt för dig eftersom de ofta garanterar att en stor del av innehållet är ekologiska varor. Du slipper leta efter dem i butiken och du slipper välja recept där du kan hitta ekologiska varor. Det är alltså ett enkelt sätt för dig som är upptagen med annat att kunna äta ekologiskt och få hjälp med fantasin till matlagning.

Vill du ta steget längre och göra ett ännu bättre slag för miljön kan du helt välja de ekologiska och vegetariska matkassarna eller varva med dem om du vissa veckor vill hålla nere på köttet och andra veckor inkludera det.

Möjligheten med den ekologiska matkassen är stor och den främsta fördelen som många känner är att man slipper handla allt det där man annars skulle gjort. Det räcker ofta med att man stoppar ner 3-4 extra grejer i korgen eller vagnen för att prisskillnaden mot en matkasse varje vecka ska vara uppnådd.

Är det då varor du köper som du egentligen inte vill ha eller behöver så kanske du sparar pengar med matkassen, slipper onödiga kalorier och kan investera tiden du annars lägger på att handla och bestämma recept till något roligare.