Kontakt

Ung Entreprenör är en blogg som drivs av en webbyrå i Lund med syfte att främja entreprenörskap och omnämna unga entreprenörer som vågar satsa och i vissa fall redan lyckats.

Webbyrån hanterar driften av hemsidan och bloggen så att den finns tillgänglig online. De bistår med teknisk hjälp när det är något i WordPress som inte fungerar som det ska.

Om där är något problem med bloggen så får ni gärna kontakta dem.