Marknaden för SMS Lån kan ritas om

Per Bolund - SMS lån

SMS lån har har under en ganska lång tid legat i hetluften till och från där marknaden har kritiserats hårt.

Den stora orsaken till att lånen kritiserar så hårt än en gång är att lånen framställs som något positivt där man kan låna pengar och få det bättre ställt (tillfälligt) samtidigt som den effektiva räntan för lånen är väldigt hög.

SMS lånen är ofta ganska små lån med avsikten att amorteras av på kort tid. Det är inte ovanligt med 30 till 90 dagar här och ju längre du väljer att ha ett sådant lån ju dyrare blir det.

Den senaste kritiken riktas hårt mot SMS lån och företagen som bedriver låneverksamheten online. Här har bland annat Per Bolund gått ut och vill begränsa marknaden genom och det beskrivs som ”har varit en oacceptabel lekstuga”.

Ett av förslagen som Socialdemokraterna vill införa är ett maxtak på 40 procent ränta för snabblån och SMS lån. Även reglering kring hur lånen får marknadsföras har lagts fram och där man vill strypa det ytterligare.

Men Finansmarknadsministern Per Bolund (MP) och Regeringen får kritik för förslagen och bemöts av att Socialdemokraterna sålt lotter genom A-lotterierna där man vet att tusentals personer fastnat hos Kronofogden. Motargumentet är alltså att varför begränsa en fri marknad när partiet själva sätter folk i skuld bakom kulisserna med sina egna lotter.

Allt detta har retat upp branschfolk och vilka regler som i slutändan kommer läggas fram kommer dock behöva ett bredare stöd i Riksdagen vilket det inte är säkert att det får.

A-lotterierna som Socialdemokraterna säljer sticker i ögonen hos många då de satt många i skuld och står för 90 procent av intäkterna till SSU och ca en tredjedel av intäkterna till Socialdemokraterna.

Men trots att förslag på att strama åt marknaden för SMS lån så kommer nya aktörer in och erbjuder nya lån till konsumenter. Även om en stor åtstramning av marknaden förmodligen skulle få flera bolag att stänga så verkar tron på en allt för hög åtstramning inte existera.

Nya företag som erbjuder SMS lån tillför fler möjligheter för konsumenterna och ibland får lånen även en egen twist och sticker ut från mängden. Idag finns det en bra bit över 50 olika tjänster som erbjuder SMS lån och liknande snabblån till privatpersoner och det kommer hela tiden nya.

Källor:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.